UTS:INSEARCH

UTS Insearch là phân viện của trường Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney – UTS) mang đến chương trình đào tạo tiếng Anh, dự bị đại học, chứng chỉ cao đẳng liên thông vào Đại học UTS – Sydney, trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để bước vào môi trường đại học.

Tất cả nội dung bài giảng tại UTS Insearch đều được thiết kế bởi Đại học UTS, do đó đảm bảo chất lượng và được công nhận. Ngoài ra, trường cũng có rất nhiều quỹ học bổng tạo cơ hội phát triển tốt nhất cho sinh viên quốc tế. Với mong muốn giúp đỡ sinh viên phát triển kiến thức về ngôn ngữ, kĩ năng, niềm tin, để trang bị hành trang bước vào trường đại học, UTS Insearch ở Úc xây dựng tiềm năng thành công cho sinh viên tại đây.

Tin mới